Line Up
Mazda Cx 5
Mazda Cx 8
Mazda Cx 30
Mazda Cx 3
Mazda6
Mazda3
Mazda2
Kv 03
Kv 04
Kv 02 (1)
Kv 01 (1)

MAZDA

Giảm giá!
744.000.000 
Giảm giá!
939.000.000 
Giảm giá!
749.000.000 
699.000.000 
Giảm giá!
512.000.000 
579.000.000 
Giảm giá!
408.000.000 

KIA

Giảm giá!
589.000.000 
Giảm giá!
1.189.000.000 
Giảm giá!
779.000.000 
599.000.000 
Giảm giá!
519.000.000 
Giảm giá!
859.000.000 
Giảm giá!
549.000.000 
Giảm giá!
1.014.000.000 

BÀN GIAO XE CHO QUÝ KHÁCH HÀNG